For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
ปลูกมังคุดสร้างรายได้

ปลูกมังคุดสร้างรายได้

มาดูวิธีการปลูกมังคุดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกร

การเตรียมดิน

ที่ลุ่ม ให้ขุดร่องยกแปลงขึ้นมาเพื่อการระบายน้ำ

ที่ดอน ให้ไถพรวนและปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ

การเตรียมพันธุ์

เลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง มีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี และสูงไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร

วิธีการปลูก

ขุดหลุม และรองก้นหลุมด้วยหญ้าแห้งหรือทรายหยาบสูงประมาณ 5 – 6 นิ้ว ใส่ต้น จากนั้นปักไม้หลักกับต้นกล้าและดินปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม ปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 1 กิโลกรัม

วิธีการดูแลรักษา

15 15 15

ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชคลุมโคนต้น

8 24 24

บำรุงต้นด้วยปุ๋ยเคมีทางใบ ใส่ปุ๋ยเคมรเตรียมพร้อมการออกดอก

*งดการให้น้ำจนผ่านช่วงแล้ง ก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยว จึงให้น้ำในปริมาณ 35-40 มิลลิเมตร ทุก7-10วัน จากนั้นให้ในปริมาณ 17.5-20 มิลลิเมตร จนกว่าจะออกดอกมากกว่าหรือเท่ากับ 15%

ระยะออกดอกควรให้น้ำสม่ำเสมอ

ระยะออกผลควรดูแลป้องกันแมลง

วิธีการเก็บเกี่ยว

ใช้ตะกร้อผ้าทำแบบฟันตั้งและฟันนอนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลมังคุดร่วงหล่นหรือกระแทกรุนแรง *เลือกเก็บเฉพาะผลสุกแก่

Top