For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Kaset Guru

ทีมงานเราพัฒนา Kaset Guru มาเพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวไทยได้มีแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าการเกษตร
เพราะเราได้เล็งเห็นว่าเกษตรกรไทยส่วนมากมีสินค้าเกษตร แต่ไม่มีช่องทาง และช่องทางมีน้อยเข้าไม่ถึง หรือที่ผมเห้นบ่อยๆ คือมีมาแปปๆแล้วก็หายไป เราจึงได้พัฒนา Kaset Guru ขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางที่ช่วยให้เกษตรกรของคนไทยเราได้มีช่องทางในการค้าขายสินค้าเกษตร เพื่อความยั่งยืนของคนไทยทุกคน

Top